Akona

A fahordók felső nyílása, amelyen keresztül a hordót töltik. Azt a hordódongát is szokták akonának nevezni, melyen a töltőnyílás van. A must és sör erjedésénél fontos az, hogy a fejlődő szénsav elillanhasson, de helyébe új levegő ne tódulhasson. E célra oly átfúrt aknákat készítenek, melyek felső része vízzel tölthető kis tálat tart s recés karimája fordított pohárral van lebontva. A kitóduló szénsav s pohár recéin át a szabadba juthat. Célszerű a tálba meszes vizet önteni, mely a szénsavat elnyeli, így nem érhet bennünket veszély, ha a must erjedése alatt a pincébe megyünk: A rohamos erjedés megszűnése után oly akonát lehet használni, melynek furása csak nyakig ér s itt néhány keresztfurás nyit utat a szénsavnak, míg a levegő betódulását a nyitásokat körülvevő gumiszalag gátolja meg. Erjedő folyadékok hordóban való szállításánál a Binz-féle akonát lehet használni, melynek furásához a hordó belsejében mintegy másfél méter hosszú vékony gumicső van illesztve. Ennek a végére parafaúszó és erre átlyuggatott üres kaucsukgolyó van erősítve. A hordót sem töltik meg teljesen, úgy hogy a golyó mindig a felszínen úszik és a szénsav elillanhat.